Implementarea conceptului de SmartCity. Instrumente și tehnici GIS.

Orașele inteligente sunt orașe a căror funcționare se bazează pe informație și asigură funcționare spațiului urban modern 24 × 7 în timp real cu scopul de a oferi cetățenilor săi o viață satisfăcătoare.

Publicitate


Datorită informatizării un Smart City livrează servicii publice mai rapid, o mobilitate urbană eficientiztă și sustenabilă, toate cu impact direct sau indirect asupra resurselor și a calității mediului.

GIS joacă un rol important în transformarea și tranziția unui oraș către un oraș inteligent. Organizarea inteligentă a orașelor și a datelor implementarea de soluții pentru managemantul inteligent al utilităților subliniază în mod clar importanța GIS în infrastructura orașelor inteligente.

În continuare voi încearcă să prezint câteva dintre instrumentele GIS care pot face ca visul orașului inteligent să devină realitate.

Publicitate


GIS dispune de diverse instrumente și tehnici pentru colectarea și prelucrarea informațiilor bazate pe locație.

Publicitate


Sistemele GIS utilizează diverse instrumente pentru colectarea informațiilor în funcție de locație,accesibilitate sau progresul tehnologic, dincolo de hărți.

De-a lungul timpului s-a impus necesitatea unor sisteme bazate pe atât pe informație cât și pe locația geografică a informației, practic GIS este un instrument bazat pe hărți destinat spre a fi utilizat împreună cu instrumente extrem de avansate pentru colectarea informațiilor terestre (imagini satelitare, LiDAR, GeoRadar, metadatele despre fuluxurile de informații din web sau rețele de socializare, etc).

Acest lucru a adus o transformare în modul în care guvernele implementează sisteme de e-guvernare care se bazează în mare măsură pe GIS.
În artcolul de față discutăm despre câteva instrumente cheie utilizate pentru capturarea, stocarea, procesarea și analiza datelor pentru GIS.

LiDAR (Light Detection and Ranging)

Detectarea imaginilor și măsurarea cu ajutorul laserului (LiDAR), tehnologie cunoscută și sub denumirea de ALS (Airborne Laser Scanning sau Scanare Laser Aeropurtată), a fost inițial dezvoltată în 1960 de către Hughes Aircraft Inc. Este o tehnologie de teledetecție care măsoară distanța prin iluminarea unei ținte cu un laser și analizând lumina reflectată.

În timp ce metodele clasice topografice cu ajutorul Stațiilor Totale / GPS implică o singură înregistrare de date, LiDAR utilizează un nor de date, mărind astfel precizia și acuratețea datelor colectate. Mai mult, LiDAR surprinde un flux continuu de date, făcând astfel din viteza de colectare a datelor un alt avantaj major față de tehnicile convenționale de cartografiere.

LiDAR este foarte util pentru planificarea urbană și oarecum furnizează datele primordiale pe care se bazeză conceptul de Smart City.

Cu ajutorul acestei tehnologii se poate realiza o ridicare topografică foarte exactă a terenului și poate fi executată proiectarea și planificarea adecvată pentru oraș. Este foarte utilă în implementarea instrumentelor de planificare urbană bazate pe e-guvernare, cum ar fi modelarea informațiilor despre clădiri, aprobarea planului de construcție, rețelele de drumuri etc. unde infrastructura terestră și cartografierea utilităților sunt vitale pentru implementare.

GPR (radar penetrant), GeoRadar

Radarul pentrant este un instrument de cercetare care are numeroase aplicații ce pot răspunde la tot felul de întrebări de exemplu: de la cantitatea de oțel ranforsat într-un pod până la adâncime unde se află stratul de apă freatică.

GPR poate fi un proces mult mai eficient din punct de vedere al costurilor și mai puțin invaziv decât alte metode tradiționale pentru orice explorare subterană.

GPR utilizează frecvențe electromagnetice care variază de la 25-1000 MHz, și sunt trimise de la un emițător în sol, apoi se reflectă la o unitate receptor pentru a crea un profil de reflecție care să arate stratigrafia internă a zonei investigate

Rezultatele profilurilor GPR, sunt prelucrate și îmbunătățite folosind software-ul unității GPR, datele trebuie interpretate cu exactitate, pentru a evalua în mod corespunzător orice caracteristică studiată.

Datele cunoscute din alte studii sau obținute prin alte metode de investigare referitoare la zona de studiu au, de asemenea, o importanță critică pentru interpretarea finală. În timp ce GPR este un instrument excelent, nu vine fără neajunsurile sale.

Compoziția solului, zgomotul electromagnetic din zonă, adâncimea unei caracteristici și rezoluția care determină eficacitatea profilării GPR sunt factori determinan’i pentru calitatea rezultatelor.

GPR are o gamă largă de aplicații în orașele inteligente. Acesta poate fi utilizat pe scară largă pentru identificarea pierderilor de apă și a rețelei de energie electrică, permițând abordarea acestora cu mare precizie și cu eforturi minime și timp.

GPR poate furniza informații precise și fiabile despre prezență, localizarea și adâncimea acestor utilități și a altor infrastructuri îngropate pentru orice lucrări de construcție care trebuie efectuate și care pot preveni deteriorarea acestor infrastructuri.

Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a evalua stare drumurilor și clădirilor pentru defecte, cavități și goluri permițând planificarea rapidă reparațiilor și intervențiilor care vor oferi o mai bună siguranță cetățenilor.

BIM (Modelarea informațiilor despre clădiri)

BIM este un proces bazat pe modele inteligente, care oferă perspective noi în domeniul planificării, proiectării, construirii și gestionarea clădirilor și a infrastructurii. Dezvoltarea modelelor de informațiilor despre clădiri (BIM) este o nouă modalitate de abordare a proiectării și documentării proiectelor de construcții. BIM este reprezentat de:

-Clădire – este considerată în întreg ciclul de viață al clădirii (proiectare / construire / operațiuni)

-Informații – sunt incluse toate informațiile despre clădire și despre ciclul său de viață

-Modelarea – definirea și simularea clădirii, operarea și funcționarea acesteia utilizând instrumente integrate

BIM reunește toate informațiile despre fiecare componentă a unei clădiri. Aceasta face posibil ca oricine să aibă acces la aceste informații pentru orice scop, de ex. să integreze mai eficient diferite aspecte ale designului.

În acest fel, riscul de greșeli sau discrepanțe este redus. Datele BIM pot fi utilizate pentru a ilustra întregul ciclu de viață al clădirii, începând de la concept și proiectare până la demolare și reutilizarea materialelor. Spațiile, sistemele, produsele și secvențele pot fi prezentate într-o măsură relativă între ele și, la rândul lor, în raport cu întregul proiect, iar prin semnalizarea detectării conflictelor, BIM previne erorile care apar în diferite etape de dezvoltare / construcție.

Modelele BIM gestionează nu doar grafica, ci și informația de a genera automat desene și rapoarte, analize, simulări de programe și, în cele din urmă, permite echipei de constructori să ia decizii mai bine informate.
BIM sprijină o echipă distribuită care poate partaja în mod efectiv informațiile pe parcursul ciclului de viață al clădirii, eliminând astfel problemele legate de calitatea datelor.

Odată cu apariția conceptului de orașe inteligente, viitorul industriei de construcții este digital și BIM este viitorul digitalizării în design și gestionarea facilităților pe termen lung. BIM este condus de tehnologie cu procese clare și implementează schimbări în toate industriile. Cu o utilizare excesivă a tehnologiei, BIM va deveni și mai pronunțată decât în cazul proiectelor actuale. În orașe inteligente, e-guvernarea și digitalizarea joacă un rol principal, în timp ce BIM conduce în industria construcțiilor.

Aprobarea automată a planului de construcție.

E-guvernarea este un pilon major în orașele inteligente și având în vedere acest instrument, practic el ajută la introducerea e-guvernării în aprobarea planurilor de construcție.

Este un instrument care este conceput pentru o prelucrare ușoară a aprobărilor planului de construcție pentru a facilita guvernarea electronică în administrarea terenurilor.

Astăzi, cele mai multe planuri sunt trimise manual în format de hârtie, care sunt prelucrate și examinate manual. Acest proces manual este foarte greoi și necesită mult efort și timp pentru oficialități și cetățeni.

Publicitate


Concluzie:

Sistemele informatice geografice (GIS) sunt mai mult decât afișări ale hărților. Pentru dezvoltarea urbană și sustenabilitatea acesteia, tehnologia GIS are potențialul și capacitatea de a fi utilizate pentru a “conduce sistemele de susținere a planificării, cadrele de luare a deciziilor care încorporează o combinație de tehnologie informatică și informatică, modele de creștere urbană și tehnici de vizualizare computerizată pentru a sprijini comunitatea “. Vizualizarea este o componentă integrată în tehnologia și aplicațiile GIS. Instrumentele menționate în articolul de mai sus contribuie la vizualizarea și crearea de sisteme mai eficiente pentru a construi un oraș mai inteligent.

Close