Integrarea componentelor Smart City se pot realiza de soluțiile GeoSpațiale

De ce să facem orașele noastre “inteligente”?

Publicitate


Spațiul urban este un sistem spațial, cultural, social, economic, politic, legal, democratic și ecologic.

Publicitate


GIS are abilitatea de a contribuii la dezvoltarea comunității prin influența în domenii precum planificare, gestionare, guvernare și sisteme de dezvoltare.

În prezent, departamentul de planificare al unei localități se ocupă de planuri principale, planuri zonale, scheme de gestionare a terenurilor urbane și scheme de amenajare a teritoriului pentru a atinge anumite obiective.

Managementul și sistemele de guvernare care funcționează acum sunt moștenite, bazate pe un sistem ierarhic ineficient, care este puțin receptiv, inert, depășit și greoi pentru utilizatorii finali.

Publicitate


Orașul inteligent este viitorului, care încearcă să identifice o opțiunile pentru a maximiza satisfacția cetățenilor și pentru a accelera dezvoltarea socio-culturală și economică urbană.

Orașul inteligent este oraș bazat pe cunoaștere colaborativă care funcționează pe cele mai recente și actualizate informații obținute de la cetățeni.

GIS este o tehnologie care captează, stochează și manipulează, analizează și vizualizează datele cu referire spațială.

Se utilizează pentru analiza și modelarea spațială. GIS permite vizualizarea, interpretarea și vizualizarea datelor în diverse moduri care relev[ relații, modele și tendințe sub formă de hărți, rapoarte și diagrame.

Acesta ajută la crearea scenariilor multiple în timp. Acesta integrează hardware, software, date și persoane pentru captarea, gestionarea, analizarea și afișarea tuturor formelor de date cu referință geografică.

Sisteme Informatice Geografice pentru Smart Cities

GIS are capacitatea de a modela lumea reală, acesta poate include milioane de variabile și are capacitatea de a geocodifica aceste variabile și de a stimula planificarea, gestionarea și dezvoltarea unui oraș.

Orașul inteligent este un oraș bazat pe cunoaștere care dezvoltă capacități extraordinare pentru a fi conștient de sine; funcționează 24 de ore și 7 zile pe săptămână; comunică cunoștințele în timp real, furnizează și administrează ușor servicii publice, prin mobilitatea, prin conservarea energiei, a mediului și a altor resurse naturale.

GIS a fost folosit în mod tradițional pentru cartografierea planurilor generale, a planurilor zonale și a schemelor de dezvoltare. Politica de urbanism bazată pe GIS poate duce la alocarea amplă a terenurilor pentru viitoarea urbanizare și delimitarea zonelor pentru viitoarea dezvoltare. 

Un GIS inteligent ajută utilizatorul în analiză, dar necesită și prezența următoarelor capacități:

-Capacitatea de a înțelege scopul de căutare a informațiilor utilizatorilor

-Capacitatea de a selecta și de a vizualiza date adecvate într-un mod productiv pentru îndeplinirea obiectivelor

-Capacitatea de a susține activitatea analitică a utilizatorului prin utilizarea prezentărilor generate.

Proiectarea unui oraș inteligent sau gestionarea unui oraș inteligent necesită o bază de date spațială enormă.

GIS furnizează date spațiale și date non-spațiale (recensământ, TVC, date despre climă, statistici privind aprovizionarea cu apă) și include operațiuni care susțin analiza spațială.

Datele privind veniturile pot fi utilizate pentru a studia în GIS, mobilitatea pe grupuri de venit într-o zi și modurile lor preferate de transport bazate pe distanța acoperită. Acest lucru poate fi transformat într-o mobilitate inteligentă și într-un design inteligent al orașului.

Beneficiile implementării soluțiilor geospațiale

1.Cetățenii sunt implicați într-un continuu proces de învățare și colaboarare cu autoritățile

2.Orasele inteligente pot crea comunități inteligente pentru a analiza și a găsi probleme pentru comunitatea locală.

3.GIS poate identifica modul adecvat de guvernare locală, pe mai multe niveluri, ca parte a politicii de auto-organizare.

4.Smart Cities poate contribuii la reducerea consumului de energie,apa sau a emisiilor de carbon.

Pentru crearea de orașe inteligente sunt necesare progrese în următoarele.

Intenția orașelor inteligente este de a face incluziunea urbanizării mai cuprinzătoare, reunind sectoare formale și informale, conectând zonele urbane cu periferii, furnizând servicii atât pentru cei bogați, cât și pentru cei săraci, integrând migranții și săracii în spatiul urban.

GIS se utilizează în orașele existente și se adaptează pentru a fi inteligent, precum și pentru acele orașe care sunt create de la zero. TIC se utilizează ca mijloc de realizare.

Planificarea pentru așezările urbane trebuie să treacă de la o abordare cosmetică “GIS Mapping” la o abordare cuprinzătoare de analiză geo-spațială.

Orasele necesită o trecere completă la utilizarea tehnologiei spațiale, a sistemului de informații geografice (GIS) și a progreselor aferente ca un proces de rutină si natural.

GIS și tehnologiile conexe precum GPS pot fi utilizate pentru cartografierea exactă a modelelor existente de decontare la nivel național și regional. GIS ajută la crearea de scenarii multiple în timp, care să contribuie la luarea unor decizii eficiente si in timp util.

Orașele inteligente sunt orientate spre tehnologie, axându-se pe sustenabilitate, de asemenea, pentru urbanizarea inteligentă și pentru tehnologiile conexe, ceea ce va reduce timpul și va spori calitatea procesului de luare a deciziilor.

Publicitate


Planurile urbane și rurale existente ar trebui utilizate pentru a realiza acest lucru și ar trebui integrate în cadrul Programului național GIS al guvernului pentru realizarea unei urbanizări inteligente pentru o viață durabilă si sustenabila.

Close