Pentru ce Smart City?

Un oras “smart” folosește tehnologia modernă cu scopul îmbunătățirii calității vieții într-un mod sustenabil . În Europa exista zeci de exemple de bune practici. Cum sta Romania? Observatiile din teren arata un dezechilibru major între orașele din vest și cele din sud și est.

Publicitate


Conceptul de Smart City transformă spațiul urban într-un spațiu funcțional.

Implică grija pentru timpul cetățenilor; reduce pierderile de resurse ale aparatului administrativ ; face posibil accesul facil al locuitorilor și agenților economici la informații de primă necesitate și fluidizează procesele administrative;

Implementarea este posibilă prin prin:

 • dotările tehnologice și digitale ale instituțiilor publice;
 • instruirea funcționarilor publici;
 • instruirea locuitorilor;
 • crerea de platforme online pentru diferite servicii publice (plata taxelor, a impozitelor, a amenzilor, transmiterea cererilor, solicitărilor, sesizărilor, declarațiilor etc.)
 • aplicații și monitoare de acces public care reduc timpii necesari cetățenilor pentru acțiuni elementare cum sunt: prestațiile la stat, onorarea impozitelor, etc.;
 • modernizarea departamentelor operative prin retehnologizarea serviciilor publice;
 • soluțiile tehnologice și digitale existente sunt adecvate atât sectorului public cât și celui privat .

Orașului inteligent se bazeză pe eficiență!

Implică raportul optim între consumul de resurse și necesitățile reale, pierderile de resurse sunt reduse la zero, sau după caz, minimilaizate; presupune o abordare pe termen mediu și și lung. Dotările necesare sunt:

Publicitate


 • Rețele electrice inteligente de tip Smart Grid precum și colectarea de date privind consumul de energie; optimizarea prceselor de producție și distribuția de energie;
 • Eliminarea pierderilor de energie în rețea;
 • Posibilitatea de a furniza energie în rețea;
 • Cogenerarea;
 • Clădirile pasive din punct de vedere energetic;
 • Iluminatul public tip Smart;

Un oraș SIGUR

Crearea și funcționarea unor sisteme dedicate

a) reducerii infracționalității și a criminalității

b) minimalizării efectelor negative cauzate de intemperiile naturale. Acestea implică dotări tehnologice și digitale cum sunt:

 • Străzi supravegheate (camere video, senzori de natura diversă);
 • Echipamente ce permit identificarea rapidă a persoanelor , vehiculelor;
 • Servicii de intervenție performante (reliable).

Un oraș prietenos și responsabil față de MEDIU

Operează schimbările necesare pentru îmbunătățirea calității aerului, apei, solului; Planurile de dezvoltare urbane se fac ținând cont de criteriile de calitate ale mediului. Implementare:

 • Raport optim între spațiile verzi și cele construite;
 • Clădiri active;
 • Elemente de arhitectură organică – clădirile se integrează spațiilor verzi;
 • Reducerea cantității deșeurilor;
 • Reducerea indicilor de poluare.

 

 

Un oraș CURAT

Implică soluționarea problemei deșeurilor (colectare-reciclare, reducerea lor),poluării, valorificarea și nu exploatarea mediului înconjurător.Implementare prin dotări tehnologice și digitale, planificare urbană care presupune aplicarea acestora:

 • Optimizarea rutelelor de colectare a deșeurilor prin utilizarea senzorilor de tomberoane;
 • Reducerea timpilor petrecuți în trafic și implicit a emisiilor de CO2;
 • Instalarea de platforme inteligente de măsurare a gradului de poluare a aerului, apei;
 • Reducerea factorilor de poluare vizuală și sonoră.

 

Un oraș SUSTENABIL

Operează cu schimbări macro pe termen mediu și lung. Este angrenat în procese de continuă creștere a calității vieții locuitorilor: timp, aer, apă, sol.

 • Un oraș eficient;
 • Într-un proces continuu de îmbunătățire și modernizarea a bazei tehnologice și digitale de care dispune.

 

Un oraș DESCHIS CĂTRE OAMENI

Asigură o comunicare eficientă (timpi, necesitate reală, soluții)între cetățeni și autoritățile publice, furnizorii de servicii urbane. Implementare prin dotări tehnologice și digitale.

Publicitate


 • Aplicații și monitoare accesibile locuitorilor;
 • Tehnologii care permit autorităților publice să soluționeze întrebările în timpi optimi;

Un oraș CONFORTABIL pentru locuitori și turiști

Implică accesul facil la informații de primă necesitate privind geografia urbană, posibilitățile de circulație rapidă, obiective culturale, de agrement, centre comerciale, locuri de alimentație publică:

 • Aplicații și monitoare de acces public care reduc timpii cetățenilor în acțiuni elementare de prestații la stat;
 • Aplicații și monitoare de acces public care permit valorificarea obiectivelor culturale prin facilitarea accesului la informații.
Close